PAH Design

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châmTHỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CHÍNH ĐÁNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY”;

Chúng tôi cam kết liên tục cải tiến các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ chuyên nghiệp để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và mong đợi của khách hàng, cụ thể như sau: 

  1- LUÔN LUÔN LẮNG NGHE VÀ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG MỘT CÁCH CHU ĐÁO, KỊP THỜI VÀ HIỆU QUẢ.

   2- CAM KẾT TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN, TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ TOÀN THỂ NHÂN VIÊN THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CỦA MÌNH.

   3- THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ; HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIÁM SÁT MỤC TIÊU ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ.

   4- CAM KẾT ÁP DỤNG VÀ LUÔN LUÔN CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN KINH DOANH CỦA CÔNG TY.


   TBSC - đối tác tin cậy
   mang lại sự bình yên cho doanh nghiệp của bạn


   Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!