PAH Design

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2011-2020 của Đại hội Đảng lần thứ XI đã chỉ rõ: “phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau”.

Thực hiện và góp phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội, với đội ngũ ban lãnh đạo trẻ đầy tâm huyết và năng động, nhận định và nắm bắt được nhu cầu chung của xã hội, TBSC đã định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của mình phù hợp với ngành nghề và lĩnh vực đang hoạt động:

MỘT LÀ, CHÚNG TÔI KINH DOANH KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN NHẰM MỤC ĐÍCH THU LỢI MÀ CHÚNG TÔI SẼ PHÁT TRIỂN CÔNG TY THÀNH MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP CHẤT LƯỢNG VÀ UY TÍN HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ CHUYÊN NGHIỆP TRÊN TOÀN LÃNH THỔ VIỆT NAM.

HAI LÀ, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA TOÀN XÃ HỘI, CHÚNG TÔI ĐỒNG SỨC, ĐỒNG LÒNG QUAN TÂM, GÓP SỨC VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN, XÂY DỰNG QUỸ BẢO TRỢ NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN VÀ TRẺ EM NGHÈO HIẾU HỌC.


TBSC - Đối tác tin cậy
 mang lại sự bình yên cho doanh nghiệp bạn


Rất mong được phục vụ quý khách!