PAH Design

Chương trình đào tạo


PHẦN I: KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

 

A. GIÁO DỤC NHẬN THỨC, TƯ TƯỞNG VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ.

Bài 1: Nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài 2: Bảo vệ các mục tiêu (văn phòng, nhà máy, xí nghiệp,…) góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bài 3: Xây dựng tư tưởng, thái độ đúng đắn đối với hoạt động cung cấp bảo vệ - vệ sĩ.

 

B. GIÁO DỤC NHẬN THỨC VỀ PHÁP LUẬT.

Bài 1: Nhận thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật.

Bài 2: Tính chất, đặc điểm Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Bài 3: Một số Bộ Luật có liên quan đến công tác bảo vệ.

Bài 4: Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ đối với việc học tập, thực hiện, áp dụng pháp luật.

 

PHẦN II: NGHIỆP VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ

 

A. LÝ THUYẾT.

I. Kiến thức tổng quát về nghiệp vụ bảo vệ:

Bài 1: Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu giấy tờ, sổ sách trong hoạt động bảo vệ tại mục tiêu.

Bài 2: Phương pháp làm báo cáo, biên bản, tường trình sự việc.

Bài 3: Anh văn giao tiếp sơ cấp.

Bài 4: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng bảo vệ.

II. Phương pháp bảo vệ các mục tiêu:

Bài 1: Phương pháp bảo vệ MỤC TIÊU DI ĐỘNG.

Bài 2: Phương pháp bảo vệ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH.

Bài 3: Phương pháp bảo vệ SỰ KIỆN.

Bài 4: Phương pháp bảo vệ YẾU NHÂN.

Bài 5: Phương pháp điều tra, theo dõi một số đối tượng cụ thể.

III. Phương pháp phòng và chống khủng bố:

Bài 1: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng bom mìn, chất nổ.

Bài 2: Phương pháp phòng và chống khủng bố bằng vũ khí sinh học.

 

B. THỰC HÀNH.

Bài 1: Động tác đội ngũ.

Bài 2: Canh gác cơ động.

Bài 3: Xử lý tình huống.

Bài 4: Cách thức sử dụng phương tiện hỗ trợ công tác bảo vệ.

Bài 5: Võ thuật: cơ bản, tự vệ, tấn công,…

Bài 6: Sơ cấp cứu.

Bài 7: Công tác phòng cháy chữa cháy.

 

Thời gian đào tạo là hai tháng.

Kết thúc lớp học tổ chức thi kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu, hoàn thành chương trình học tập.

 

----------